Thanh toán

THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Tài khoản ngân hàng công ty:

Tên tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI AVA VIỆT NAM
Số TK: 111.000.124.816
Ngân hàng: Vietinbank – chi nhánh Thanh Xuân

 

Thông tin TK Thanh toán cá nhân

Vietinbank Tên tài khoản: Vũ Ngọc Khiêm
Số TK: 1010 049 22246
Ngân hàng: Vietinbank – chi nhánh Thanh Xuân

 

BIDV – Tên tài khoản: Vũ Ngọc Khiêm
Số TK: 2221 000 1100 858
Ngân hàng: BIDV – chi nhánh Thanh Xuân

 

Agribank – Tên tài khoản: Vũ Ngọc Khiêm
Số TK: 1240-201-232-447
Ngân hàng: Agribank – chi nhánh Hoàng Mai

 

Vietcombank – Tên tài khoản: Vũ Ngọc Khiêm
Số TK: 0711.000.240.237
Ngân hàng: Vietcombank – chi nhánh Thanh Xuân

 

ACB – Tên tài khoản: Vũ Ngọc Khiêm
Số TK: 250.368.409
Ngân hàng: ACB – chi nhánh Thanh Xuân