DVB-T2 của SDTV

Giá bán: Liên hệ

  Bản đồ phủ sóng indoor và outdoor truyền hình số mặt đất DVB-T2 kênh 33 của công ty SDTV

  Bản đồ phủ sóng Truyền hình số mặt đất DVB-T2 của SDTV

  Bản đồ phủ sóng Truyền hình số mặt đất DVB-T2 của SDTV

  Chú thích:

  – Indoor: trong nhà

  – Outdoor: ngoài nhà/ngoài trời

  – Phủ sóng Indoor: Phủ sóng với cấp chất lượng cho phép lắp đặt ăng-ten trong nhà cũng thu được sóng và xem được dịch vụ liên tục.

  – Phủ sóng Outdoor: Phủ sóng với cấp chất lượng phải lắp đặt ăng-ten ngoài trời với độ cao tối thiểu 10m mới thu được sóng và xem được dịch vụ liên tục.

  1. Bản đồ phủ sóng Indoor DVB-T2 kênh của công ty SDTV

  T3

  Hình 1: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Thành phố Hồ Chí Minh

   

  T4

  Hình 2: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Cần Thơ

  T5.jpg

  Hình 3: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Vũng Tàu

   

  Indoor_An_Giang_190717

  Hình 4: Bản đồ phủ sóng Indoor tại An Giang

   

  T7

  Hình 5: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Long An

   

  Indoor_Binh_Duong_100517

  Hình 6: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Bình Dương

   

  T9

  Hình 7 : Bản đồ phủ sóng Indoor tại Đồng Tháp

   

  indoor_binh_thuan

  Hình 8 : Bản đồ phủ sóng Indoor tại Bình Thuận

   

  Indoor_Tien_Giang_190717

  Hình 9: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Tiền Giang

   

  2. Bản đồ phủ sóng Outdoor DVB-T2 kênh 33 của công ty SDTV:

  T10

  Hình 1: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Thành phố Hồ Chí Minh

  T12

  Hình 2: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Cần Thơ

   

  T13

  Hình 3: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Bà Rịa – Vũng Tàu

   

  Outdoor_An_Giang_190717Hình 4: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại An Giang

   

  T15

  Hình 5: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Long An

   

   

  Outdoor_Binh_Duong_100517

  Hình 6: Bản đổ phủ sóng Outdoor tại Bình Dương

   

  T17

  Hình 7: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Đồng Tháp

   

  outdoor_binh_thuan

  Hình 8: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Bình Thuận

   

  Outdoor_Tien_Giang_190717

  Hình 9: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Tiền Giang

   

  II. Bản đồ phủ sóng indoor và outdoor truyền hình số mặt đất DVB-T2 kênh 34 của công ty SDTV:

  1

   

  1.   Bản đồ phủ sóng indoor DVBT2 kênh 34 của công ty SDTV

  RRR

  Hình 1: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Vĩnh Long

   

  RRR1

  Hình 2: Bản đồ phủ sóng Indoor tại Hậu Giang

   

  2.   Bản đồ phủ sóng outdoor DVB-T2 kênh 34 của công ty SDTV

   

  T19

  Hình 1: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Vĩnh Long

   

  T20

  Hình 2: Bản đồ phủ sóng Outdoor tại Hậu Giang

   

  2

  Hình 3: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Tiền Giang

   

  3

  Hình 4: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Trà Vinh

   

  4

  Hình 5: Bản đồ phủ sóng outdoor tại An Giang

  5

  Hình 6: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Đồng Tháp

  6

  Hình 7: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Cần Thơ

  BD

  Hình 8: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Bình Dương

  ST

  Hình 9: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Sóc Trăng

  VT

  Hình 10: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Vũng Tàu

  LA

  Hình 11: Bản đồ phủ sóng outdoor tại Long An

  III. Bản đồ phủ sóng indoor và outdoor truyền hình số mặt đất DVB-T2 kênh 35 của công ty SDTV:

  T21